Logo Mankaret

 • Virtuella
 • Smidiga
 • Effektiva
 • Moderna
kontorstjänster

Är du en småföretagare eller entreprenör?
Är du en upptagen yrkesmänniska som behöver hjälp med allt runt omkring i ditt yrkesliv?
Eller har du bara ont om tid för att sköta din kalender och mail?

Tjänster

Mankarets tjänster köps per timme (minst 6 timmar per månad), avtalat på längre tid eller rullande abonnemang.

Virtual Executive Assistant

 • Hantera mail och kalender
 • Uppdatera hemsidor
 • Uppdatera kundregister
 • Administration av medlemsportaler
 • Administration av pågående kampanjer
 • Kontaktansvarig mot externa leverantörer
 • Möte och konferensbokningar
 • Mässförberedelser
 • Göra utskick
 • Sociala medier, uppdatera profil, göra säljtexter etc.
 • Projektledning, problemlösning, koordinering
 • Textbehandling, nyhetsbrev, protokoll, korrekturläsning

Ekonomi

 • Fakturahantering
 • Budget (bas)
 • Inlämning av underlag till revisionsbyrå

HR

 • Rekrytering, Employer Branding
 • Personaladministration
 • Skapa personalhandbok
 • Lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö
 • Följa upp sjukfrånvaro
 • Genomföra arbetsplatsutredningar för att minimera sjukfrånvaro
 • Genomföra skyddsronder
 • Belastningsergonomi

Virtuella Assistenter

Marie Ankarman

Virtuellt kontorsankare med kunskap och mer än 20 års erfarenhet inom administration, ekonomi och HR.

Marie